Limburgse ondernemers gaan de strijd aan tegen kanker!

Limburgse ondernemers tegen kanker

Kankeronderzoekfonds Limburg is een, aan het Maastricht UMC+ gelieerde, fondsenwervende organisatie die gelden bij elkaar brengt om extra onderzoek naar deze ziekte te bekostigen. 

Alle gelden worden in Limburgse ziekenhuizen besteedt aan onderzoek dat uiteindelijk ten goede komt aan iedere Limburgse patiënt in welk Limburgs ziekenhuis dan ook. Door Limburgers, voor Limburgers dus!  

Kankeronderzoekfonds Limburg heeft businessvrienden die zich extra inspannen. U als Limburgse ondernemer kunt ook businessvriend worden. Het is een manier om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen en uw betrokkenheid bij onderzoek naar kanker te tonen.

Lees meer Lees minder

Terugblik netwerkbijeenkomst op 19 november 2019

11-12-2019 | 12:30 Op 19 november werd een bezoek gebracht aan MAASTRO en gaf bijzonder hoogleraar Marc Vooijs een boeiende presentatie over protonentherapie.
Lees meer | Bekijk alle