Limburgse ondernemers gaan de strijd aan tegen kanker!

Limburgse ondernemers tegen kanker

Kankeronderzoekfonds Limburg is een, aan het Maastricht UMC+ gelieerde, fondsenwervende organisatie die gelden bij elkaar brengt om extra onderzoek naar deze ziekte te bekostigen. 

Alle gelden worden in Limburgse ziekenhuizen besteedt aan onderzoek dat uiteindelijk ten goede komt aan iedere Limburgse patiënt in welk Limburgs ziekenhuis dan ook. Door Limburgers, voor Limburgers dus!  

Kankeronderzoekfonds Limburg heeft businessvrienden die zich extra inspannen. U als Limburgse ondernemer kunt ook businessvriend worden. Het is een manier om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen en uw betrokkenheid bij onderzoek naar kanker te tonen.

Vriend worden

Read more Read less

Create your fundraising page or join a team with friends, co-workers, your sports team or class mates. Take a look at these inspiring examples.

  View all
10/09/2019 | 0:00

Succesvol Full Swing Golftoernooi

Op een zonovergoten dag hebben bijna 100 deelnemers meegedaan aan het goede doelen Full Swing Golftoernooi bij 'De Maastrichtse'.Naast PIMMA, mocht Kankeronderzoekfonds Limburg een cheque van maar liefst € 7650,- in ontvangst nemen. De opbrengst komt ten goede aan het onderzoek van dr. Marjolein Smidt.  

Limburgse ondernemers gaan de strijd aan tegen kanker! Door en voor Limburgers!