Borstkankeronderzoek met PET-MRI van de oksel

 Borstkankeronderzoek met PET-MRI van de oksel: het einde van de okseloperatie? 

Het borstkankeronderzoek met PET-MRI van de oksel is één van de onderzoeken die al jaren ondersteund wordt door het Kankeronderzoekfonds Limburg. Thiemo van Nijnatten (afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde MUMC+) is één van de betrokken onderzoekers. Thiemo: “Het doel van de PET-MRI scan van de oksel bij borstkankerpatiënten is om patiënten in de toekomst een operatie aan de oksel te onthouden, waardoor er ook geen bijwerkingen van deze operatie kunnen optreden.”

Opereren niet altijd noodzakelijk

“Momenteel wordt bij elke borstkankerpatiënt een echografie van de oksel verricht, om na te gaan of er wel of geen uitzaaiingen in de lymfeklieren in de oksel aanwezig zijn. Uitzaaiingen in de lymfeklieren zijn van belang voor de behandeling en overlevingskansen van de patiënt. Helaas is echografie niet accuraat, waardoor patiënten zonder uitzaaiingen in lymfeklieren op echografie ook een operatie moeten ondergaan van de oksel: de schildwachtklieroperatie (‘de poortwachter klier’). Echter, bij 4 op de 5 patiënten die deze operatie ondergaat worden er geen uitzaaiingen in de lymfeklieren gevonden. De operatie was feitelijk overbodig. Bovendien kan deze operatie (onnodig) bijwerkingen veroorzaken, zoals lymfoedeem, schouderpijn en veranderd gevoel van de arm. Het doel van het huidige onderzoek is onderzoeken of we met een nieuwe beeldvormende techniek, de PET-MRI scan van de oksel, accuraat de uitkomst van de lymfeklieren kunnen vaststellen waardoor er niet langer een operatie aan de oksel noodzakelijk is”.

 De resultaten

“De PET-MRI scan is een nieuwe beeldvormende techniek die een aantal jaar geleden als eerste ziekenhuis in Nederland is geïnstalleerd in het MUMC+. Een eerste pilotstudie van onze onderzoeksgroep heeft getoond dat het inderdaad mogelijk is lymfeklieren middels een PET-MRI scan van de oksel nauwkeurig af te beelden. Voordat we deze techniek nu kunnen invoeren in de dagelijkse zorg, moeten deze veelbelovende resultaten worden gevalideerd in een grote groep patiënten (in totaal 125)”.

 Ontwikkelingen afgelopen jaar

“Momenteel is de validatiestudie lopende, hetgeen betekent dat wij patiënten aan het includeren zijn voor deelname aan deze studie. Er hebben momenteel al meer dan 40 patiënten deelgenomen aan deze studie. Daarnaast zal deze studie ook worden gestart in het universitair ziekenhuis in Rotterdam, waardoor we sneller patiënten kunnen includeren en zodoende ook sneller onze onderzoeksresultaten kunnen presenteren”.

 Gevolgen van COVID-19

“Gedurende de piek van COVID-19 werd, net zoals al het andere wetenschappelijk onderzoek, onze studie tijdelijk gestaakt. Dit betekende dat er op dat moment geen inclusies plaats vonden. Momenteel is de studie herstart en worden er weer patiënten geïncludeerd”.

 Wat we nog meer bereikt hebben

“Naast de beeldvorming van de oksel, hebben we de afgelopen periode veel gewerkt aan de beeldvorming van de borsten met een PET-MRI scan. Dit heeft geleid tot succesvolle invoering van de PET-MRI scan in de dagelijkse zorg. Nu hoeven patiënten niet langer twee afzonderlijke onderzoeken te ondergaan (namelijk een MRI scan van de borsten en een PET-CT scan van het lichaam), maar één gecombineerde PET-MRI scan. Daarin zijn wij de het eerste ziekenhuis van Nederland.”

 Meer weten van ons onderzoeksproject?

“Graag hoop ik u allen op de volgende bijeenkomst van de Business Vrienden van het Kankeronderzoekfonds Limburg op 23 november 2021 persoonlijk te ontmoeten.Tijdens deze bijeenkomst zal ik jullie door middel van een interactieve quiz meenemen in de bijzondere wereld van onze onderzoeken”.