Killercelonderzoek; "We werken aan een tweede generatie killercellen”

 Een van de onderzoeken die het Kankeronderzoekfonds Limburg al jaren ondersteunt is dat van de Killercellen. Wilfred Germeraad (afdeling interne geneeskunde MUMC+) is één van de onderzoekers die de zogenaamde ‘Natural Killercellen’ ontwikkelt met éen doel: het doden van kankercellen. In april gaf hij ons een update over de stand van zaken van het onderzoek. 

“Er werken meerdere promovendi aan dit onderzoek, de volgende twee proefschriften zijn bijna klaar. Dat onderzoek geeft ons meer inzicht in hoe je de killercellen, die in de tumor micro-omgeving geremd worden om activiteit uit te oefenen, kunt verbeteren met behulp van antilichamen. Er zijn verschillende soorten antilichamen die je kunt gebruiken, éen soort die het immuunsysteem langer actief maken, en een tweede soort waarbij de antilichamen de Natural Killercellen extra activeren door soort bruggetje te slaan met de tumorcellen. Daar hebben we progressie mee geboekt.”

 Tweede generatie killercellen

“Ook werken we momenteel aan een tweede generatie Killercellen. Daarbij gaat het om het inbrengen van een chimere antigeenreceptor (een in het laboratorium vervaardigde cellulaire receptor), en dat is heel succesvol als je ze in een T-cel plaatst. Want in die combinatie kan hij kankercellen herkennen en elimineren. Dat geeft nog erg veel bijwerkingen door een soort overstimulatie van het immuunsysteem. Bij de Natural Killercellen zou dat een stuk minder wijst Amerikaans onderzoek uit. En wij kunnen die cellen nu ook maken.

 

Van muis naar mens

“We zijn nu bezig met het opstellen van de protocollen om de Natural Killercellen ook echt te gaan toepassen bij de patiënt. Patiënten zijn veel groter zijn dan een laboratoriummuis en daarom hebben we heel veel Killercellen nodig. Ook dat is ons gelukt, we hebben zo’n 30- tot 40 miljard Killercellen eigenhandig ontwikkeld. We begonnen met 2 miljoen, dus dat is een enorme expansie in twee weken tijd.”

 

Impact COVID19

“We hebben vooral in de eerste golf last gehad van COVID19. De reden hiervoor was omdat mensen geen bloed meer mochten doneren. Wij moeten de Killercellen toch uit bloed halen. Toen dat weer op gang was konden wij wel redelijk doorgaan en hebben we er weinig praktische last van. Ook alle analisten en werknemers die de proeven doen mogen gewoon op het lab komen.” 

Killercel: de soldaat die kankercellen opruimt
Je kunt ze zien als soldaten in je lichaam, die de ‘slechteriken’ uit de weg ruimen. De‘slechteriken’ zijn in dit geval kankercellen. Killercellen zijn een belangrijk onderdeelvan ons immuunsysteem, dat voorkomt dat we ziek worden. Maar soms weten kankercellen deze killercellen te omzeilen. Onderzoekers in Maastricht maken daarom in hetlaboratorium extra sterke killercellen. Het doel is ze in de toekomst aan patiënten te geven bij wie de eigen killercellen niet goed werken. Zo kan de behandeling van eerst beenmerg- en borstkanker, maar later ook andere kankervormen, verbeterd worden.

 Meer weten over Killercellen? Bekijk deze video: