Over Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden

Limburgse ondernemers tegen kanker
Kankeronderzoekfonds Limburg is een, aan het Maastricht UMC+ gelieerde, fondsenwervende organisatie die gelden bij elkaar brengt om extra onderzoek naar deze ziekte te bekostigen. Alle gelden worden in Limburgse ziekenhuizen besteed aan onderzoek dat uiteindelijk ten goede komt aan iedere patiënt in welk Limburgs ziekenhuis dan ook. Door Limburgers, voor Limburgers dus!

Kankeronderzoekfonds Limburg heeft Business Vrienden die zich extra inspannen. U als Limburgse ondernemer kunt ook businessvriend worden. Het is een manier om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk te brengen en uw betrokkenheid bij onderzoek naar kanker te tonen.

Waarom Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden
Onderzoek naar kanker is kostbaar. De Nederlandse overheid draagt circa 30% bij aan het onderzoeksbudget. De overige 70% komt van donateurs, particuliere initiatieven en het bedrijfsleven.

Kankeronderzoekfonds Limburg steunt talentvolle artsen en onderzoekers. Zij ontvangen financiële middelen ter ondersteuning van baanbrekende onderzoeken die verricht worden in het Maastricht UMC+ en alle andere Limburgse ziekenhuizen. Hierdoor groeit de kennis in Limburg en profiteren patiënten van nieuwe ontwikkelingen en goede zorg dichtbij huis!

Word Business Vriend
Steun samen met vele andere Limburgse ondernemers en organisaties Limburgs onderzoek naar kanker. Als Business Vriend wordt u regelmatig uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten. U krijgt tweemaal per jaar een “kijkje in de keuken” van het Maastricht UMC+ en/of een onderzoeksfaciliteit met aansluitend een walking diner en gelegenheid tot netwerken. Voor deze bijeenkomsten kunt u ook een introducé uitnodigen. Daarnaast maakt u persoonlijk kennis met de artsen en onderzoekers die gesteund worden door de Business Vrienden.

Uw bedrijfslogo wordt op de website van de Business Vrienden geplaatst en u kunt het speciale “vrienden logo” gebruiken in al uw communicatieve uitingen. Een aantal Business Vrienden organiseert regelmatig zelf een activiteit waarvoor u uitgenodigd wordt en vrijwillig kunt deelnemen. Het jaarlijkse Five4Five is daar een voorbeeld van. Naast uw maatschappelijke betrokkenheid en uw affiniteit met het onderwerp is er volop gelegenheid om in contact te komen met gelijkgestemde ondernemers en organisaties. 

Vriend worden

Contact

Bestuursleden Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden 

Anita Janssen 

Voorzitter

 

John Wolfs

Vice voorzitter

 

Sandra Meijer

Penningmeester

 

Maud van Bilsen

Bestuurslid

 

Remco Brave

Commissie nieuwe vrienden

 

Monique Goebbels

Commissie bestaande vrienden

 


Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden

Marcel Bourgonje
p/a Gaetano Martinolaan 85 (1e etage)
6229 GS Maastricht

T +31 (0)6 52 24 26 57

info@vriendenkl.nl
info@kankeronderzoekfondslimburg.nl

IBAN: NL88 RABO 0149.8087.63