Bestuurslid Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden benoemt tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

01-09-2013 | 00:00

Ons bestuurslid van Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden, de heer Pierre Gubbels uit Noorbeek is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele vrijwilligersactiviteiten naast zijn eigen bedrijf Medireva, welk zich heeft ontwikkeld van een eenmanszaak naar een bedrijf met ongeveer honderdenvijfendertig werknemers.

Vanuit zijn bedrijf ondersteunt hij goede doelen, zoals Stichting Preuvenetour en Zweit veur Leid. Daarnaast zet hij zich in het bijzonder in voor Harmonie Berggalm, waar hij sinds kort benoemd is tot beschermheer. Hij is secretaris van de Stichting Wielersport Margraten en organiseerde enkele jaren de Nederlandse Kampioenschappen Mountainbike Cross Country. Sinds kort is hij penningmeester van de vereniging Wijnbouw in Noorbeek en bestuurslid bij Stichting Genootschap Herve/Mergellandhoen. In het verleden maakte hij zich verdienstelijk voor Stichting Orgelconcerten, zangvereniging de Eendracht en als voorzitter Liturgisch beraad van de Rooms Katholieke Kerk St. Brigida.

Wij feliciteren Pierre met zijn benoeming.