Grote opkomst bijeenkomst Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden

12-06-2013 | 00:00

Op dinsdag 11 juni jl. vond in het Maastricht Universitair Medisch Centrum+(azM ) een netwerkbijeenkomst van het Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden plaats. Er was een grote opkomst (80 personen) van bestaande en potentiële Vrienden.

Na het welkomstwoord van voorzitter Frans Dullens van de Business Vrienden, begon de avond met een presentatie van Prof. dr. Frans Ramaekers, Directeur GROW, over de succesvolle visitatie GROW. Hierna volgde een lezing door Prof. dr. ir. Matty Weijenberg, Epidemioloog, over de gezondheidsverbetering voor de patiënt met dikkedarmkanker: de EnCoRe-studie.

Na deze presentatie en lezing werden de aanwezigen in groepjes verdeeld voor de rondleidingen. Deze werden verzorgd door Dr. S. Sanduleanu, Prof. M. van Engeland, Dr. L. Claes en het EnCoRe studieteam.
De aanwezigen kregen uitleg over de volgende zaken:
- Presentatie innovatieve endoscopie technieken in de diagnose van dikke darmkanker
- Demonstratie (met multikop microscoop) van onderzoek naar moleculaire profielen van dikke darmkanker voor betere diagnose en behandeling
- Presentatie ontwikkelingen van genetische profilering – next gen sequencing
- Presentatie metingen EnCoRe-studieDe avond werd afgesloten met een heerlijk diner verzorgd door de Facilitaire Dienst van het Maastricht UMC+. Tijdens het diner reikte de voorzitter van het Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden, de heer Frans Dullens, beeldjes uit aan de huidige vrienden als blijk van waardering. Hij riep ook de aanwezige "niet vrienden" op om met hun bedrijf Business Vriend te worden.

Wij willen graag alle gasten bedanken voor hun komst en wij zien hen en alle nieuwe vrienden graag weer op 29 oktober a.s. tijdens de volgende netwerkbijeenkomst van het Kankeronderzoekfonds Limburg Business Vrienden.

Voor meer informatie over de vrienden of 29 oktober email naar info@vriendenkl.nl.