Frans Dullens

 “Maak kennis met” onze oud-voorzitter Frans Dullens 

Quote: “Bijna iedereen krijgt met kanker te maken. Is het niet in je eigen gezin dan wel in je naaste omgeving. Zo ook in mijn gezin. In 2002 en 2009 werd ons gezin met kanker geconfronteerd”. 

Kankeronderzoekfonds Limburg

Tegen professor Gerard Bos, oncoloog zei ik in 2009 terloops: “ik ben nu 60 en ga stoppen met werken”. Hij vroeg toen of ik mijn vrije tijd wilde inzetten om meer geld op te halen om daarmee gericht onderzoek te doen naar de oorzaken en behandelingen van kanker. Zo is het idee ontstaan om een Businessclub op te richten om vooral het bedrijfsleven meer te betrekken bij het kankeronderzoek in Limburg. 

We kozen voor een stichting om daarin zelf te kunnen bepalen dat alle bijeengebrachte gelden aan de onderzoeken die door de Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg ondersteund worden, gedoneerd worden. Na een gedegen voorbereiding werd op 3 augustus 2010 de akte getekend en was de Stichting Business Vrienden Kankeronderzoekfonds Limburg een feit. Zelf mocht ik tot 2019 als voorzitter fungeren. 

Door Limburg voor Limburg.

We hebben ons meteen aangesloten bij het Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg van de Health Foundation Limburg (ANBI-stichting) om gezamenlijk het onderzoek naar en de behandeling van kanker door het Maastricht UMC+ te ondersteunen. Zo kunnen we sindsdien veel projecten ondersteunen die anders door geldgebrek niet van de grond zouden zijn gekomen. Daarbij staat voorop dat de stichting het door Limburg gedoneerde en gesponsorde geld in Limburg houdt. Dit is goed voor de kwaliteit van de opleidingen en het behouden van hooggekwalificeerde artsen/onderzoekers voor Limburg. In de loop der jaren is veel geld besteed aan onderzoek naar longkanker, borstkanker, dikke darmkanker en naar de killerceltherapie. De Business Vrienden worden door middel van presentaties en nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de lopende onderzoeken en behandelingen in het Maastricht UMC+.  

 Five4Five

Om het Kankeronderzoek Fonds Limburg nog meer financiële steun te kunnen bieden werd op 13 november 2013 de Stichting Five4Five opgericht. Five4Five is een sportevenement (wandelen, hardloop en fietsen) welk jaarlijks in Noorbeek wordt georganiseerd. Vanwege Corona kon er in 2020 geen Five4Five activiteit plaatsvinden. Dit jaar werd een zeer succesvol hybride evenement georganiseerd. De opbrengst hiervan (ruim €121.000) zal gedoneerd worden aan de Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg. Deze geweldige opbrengst werd bijeengebracht door sportieve deelnemers, diverse spontane acties van vrijwilligers en uiteraard het Limburgse bedrijfsleven.

 Jong bloed

Aan het einde van dit jaar stop ik ook als penningmeester bij Five4Five. Ik ben heel trots en blij dat mijn zoon Koen het stokje van mij overneemt en inmiddels ook bestuurslid is. Ik heb ervaren dat hij samen met de andere nieuwe jonge bestuursleden: Daan Kerckhoffs en Philippe Kerckhoffs (geen familie), de intrinsieke motivatie heeft om de uitgangspunten van Five4Five te waarborgen. Hun frisse ideeën zullen ervoor zorgen dat u nog veel van Five4Five mag verwachten de komende tijd!

 Frans Dullens

Voorzitter Business Vrienden Kankeronderzoekfonds Limburg 2010-2019

Penningmeester Five4Five 2013-2021